קופת צדקה מעוצבת מפרספקס

קופת צדקה מעוצבת מפרספקס עם חריטת אותיות ב CNC